/ Criquet pansu (Pezotettix giornae)

Criquet pansu (Pezotettix giornae)