/ Hibou des marais (Asio flammeus)

Hibou des marais (Asio flammeus)