/ Tourterelle des bois (streptopelia turtur)

Tourterelle des bois (streptopelia turtur)